Bin

Ekonomisk rådgivning

Det här är vår kanske starkaste sida som särskiljer oss från andra konsultbyråer då vi är insatta i den dagliga verksamheten genom bokföringen och har löpande kontakt med styrelsen.

Vi vet hur ägarbilden ser ut, hur starkt/svagt bolaget är för tillfället och hur man kan underlätta eller förstärka bolagets möjligheter att växa eller i värsta fall överleva. Vi är proaktiva och tar egna initiativ till förbättring. 

Vi rör oss aldrig i gråzoner som kan sätta bolaget eller dess ägare i svårigheter utan följer de regler och lagar som finns eftersom vi bryr oss om våra kunder och ser det som ett livslångt samarbete tillsammans.