Blå pensel

Redovisning

Vi sköter allt från löpande bokföring, momsredovisning, skattedeklarationer m.m. till konsultationer vid komplexa redovisningsfrågor.

Många tycker idag att de kan sköta redovisningen för att spara kostnader istället för att koncentrera sig på sin egen verksamhet. Tyvärr resulterar det ofta i fel som kan bli kostsamma i slutändan. Vi rekommenderar alltid att bokföringen ska skötas av någon som är utbildad för det.